REGLER

KRAFTVERKET SINE HUSREGLER


Adferd og oppførsel:
  • Innesko skal benyttes. Utesko settes i seksjonen utesko
  • Rydd opp etter deg. Tenk på neste som overtar apparatet eller området etter deg.
  • Seksuell krenkende adferd medfører direkte utestengelse!
  • Bilder/video: Det er ikke tillatt å ta bilder/video av andre medlemmer uten samtykke
  • Utagerende adferd: Unødvendig roping/støy og generelt bråk tillates ikke. Vis hensyn!