Morten Svenson


Morten er en av Kraftverket's crosstrenere.

Han har spilt aktiv hockey i mange år men la opp pga skulder skade. Morten har nå funnet gleden i Crosstrening etter mange år med vanlig styrke trening, Crosstrening blir som en lagidrett hvor du jobber i team og heier på hverandre, noe man har savnet etter hockey. Nå gleder Morten seg til å veilede og motivere barn og ungdom på Crosstrening timene til barn og ungdom..

Morten møte du på Crosstreningstimene for både voksne og barn og ungdom

Min side