Monica Reinmo


Monica er en av Kraftverket's crosstrenere.

Monica har lang og bred erfaring som instruktør og liker å være aktiv også på fritiden. Erfaring til combat timer, har hun fra en lang tid innen KravMaga, og egentid på CrossFit. Monica er opptatt av at trening skal være gøy, men med høy innsats under hver av øktene..

Monica møte du på Crosstreningstimene.

Min side