KJØPSVILKÅR


KRAFTVERKET SINE KJØPSVILKÅR

1. Generelt
Disse generelle vilkårene gjelder for medlemskapsavtalen til 3475 Kraftverket og mellom personen ("Kunden") som er nevnt i kjøpsavtalen, som vilkårene utgjør en integrert del av. Avtalen er personlig og kan ikke overføres til en annen person. Medlemskapet inkluderer deltakelse i senterets tilbud i åpningstidene. Alle medlemskap er digitale, medlemskort/klippekort er digitalt plassert i appen og på kundens medlemsprofil. Ingen fysiske medlemskort/klippekort distribueres.

2. Angrerettloven/Tilbakebetalingsforpliktelse
3475 Kraftverket overholder angrerettsloven ved kjøp gjennom vår nettside. Forutsatt at tjenesten/opplæringen ikke har startet/aktivert, har kunden rett til å få tilbakebetalt beløpet for varer og tjenester i uttaksperioden. Innen 14 dager etter kjøpsdatoen («uttaksperioden»), har en kunde som er privatperson rett til å varsle 3475 Kraftverket skriftlig dersom han/hun har endret sitt kjøp. Hvis kunden har utøvd sin angrerett, må 3475 Kraftverket betale beløpet de har betalt for varene tilbake så snart som mulig eller senest innen 30 dager fra den dagen vi mottok varene, eller, hvis det er en tjeneste, varselet om at kunden har endret bestillingen. Kunden må betale returkostnadene når varen sendes tilbake. Vi betaler alltid returkostnaden ved å returnere såkalte erstatningsvarer. Se også Forbrukertilsynet og angrerettsloven, samt EUs felles tvisteløsningsside http://ec.europa.eu/odr.

3. Helsetilstand
kunden er ansvarlig for at helsetilstanden er slik at de kan delta i aktivitetene ved 3475 Kraftverket uten risiko.

4. Kontraktsperiode og oppsigelse
3475 Kraftverket tilbyr medlemskap både med og uten bindingstid. Det månedlige medlemskapet (6 måneder,12 måneder og ingen bindingstid) er gyldig inntil viderevarsel / kontinuerlig (betal per måned) til kunden avslutter medlemskapet. Alle beløp er knyttet til betaling i valuta NOK. Alle månedlige medlemsskap er oppført på vår hjemmeside og er gjeldende til en hver tid.

I forbindelse med abonnement på noen av de ovennevnte medlemskapene, er det også en startkostnad på NOK 159,- Medlemskap belastes månedlig på forhånd. Det står beskrevet på våre hjemmesider hvilke medlemsskap dette gjelder.

5. Prisendringer
3475 Kraftverket har rett til å justere priser per gebyr. Når avtalen overføres til en pågående inntil videre avtale, justeres prisen til gjeldende prisliste.

6. Avstengt hvis ikke betaling
Hvis betaling ikke skjer i samsvar med avtalte betalingsbetingelser, vil kunden bli suspendert fra treningen til betalingen er utført.

7. Månedlig betaling
Betaling av månedlige avgifter gjøres via konto/kredittkort og fortløpende på forhånd. Ved månedlig debet er forfallsdatoen den 27. Unntaket hvis denne dagen faller på en helligdag når betaling da vil bli belastet kortet på nærmeste virkedag før forfallsdatoen. Hvis det ikke er noe abonnement på kundens konto/kredittkort på overførings-/debetdagen, sendes det en purring for den forfalte månedlige avgiften. Medlemmet har oppfylt sin betalingsforpliktelse når det angitte beløpet er inngått på 3475 Kraftverket -konto. Hvis betalingen ikke mottas senest forfallsdatoen for purring, forbeholder 3475 Kraftverket seg retten til å belaste enhveretuell misligholdsrente i henhold til renteloven og, der det er aktuelt, kostnader for inkasso.

8. E-handel
For at medlemmet skal kunne betale kjøpt medlemskap, må betalinger for e-handel godkjennes gjennom banken.

9. Frysing av medlemskap under spesielle omstendigheter
Kunder som på grunn av spesielle omstendigheter ikke kan bruke sitt medlemskap i en viss periode, kan, mot et gyldig bevis, fryse medlemskapet. Frysing av medlemskap ved skade, sykdom, graviditet, studier, verneplikt eller arbeid andre steder gis med minst 30 dager og maksimalt 365 dager. I svangerskapet fryser vi normalt til og med tre måneder etter forventet fødsel. Hvis medlemskapet må fryses lenger enn disse tre månedene etter fødselsdatoen, må medlemmet normalt legge fram et bevis. En frysing på medlemskap når du reiser i mer enn 90 dager er gitt med minst 90 dager og maksimalt 365 dager. Frysing av medlemskap må gjøres på forhånd. Bare ved sykdom kan du søke om tilbakevirkende frysing.

Gyldige bevis:
Sykdom/skade: Helseerklæring/tilskudd av fysioterapeut. Graviditet: Ingen bevis kreves. Jobb/militærtjeneste andre steder: Bevis fra selskap eller lignende. Reise i mer enn 90 dager: Returbillett, adresseendring eller lignende. Forespørsel om medlemsfrys sendes til post@3475kraftverket.no.

10. Endring av kundens personopplysninger
Kunden skal umiddelbart informere 3475 Kraftverket om en endring i personlige fakta som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse. 3475 Kraftverket er ikke ansvarlig for tilfeller der påminnelse eller informasjon ikke når kunden på adressen som er angitt av kunden.

11. Ansvar for kundens eiendeler og ulykker
3475 Kraftverket er ikke ansvarlig for tap på grunn av tyveri, innbrudd eller av andre grunner for skade på kundens eller andre besøkendes eiendeler.

12. Praktiske endringer
3475 Kraftverket forbeholder seg retten til å endre tidsplaner og antall passeringer/uke. Sesongmessige endringer i åpningstider kunngjøres via e-post.

13. Kunderegister i database
Alle kunder er registrert i en database. Ved å godta denne avtalen godtar kunden den registreringen. 3475 Kraftverket behandler data om kunden for å kunne levere og administrere kundesystemer som kunden har samtykket til. Kundens opplysninger behandles i samsvar med personopplysningsloven. Data utelates ikke til tredjeparter med mindre behandlingen er nødvendig for det relevante formålet med å balansere interesser som rettslig grunnlag.

14. Samtykke
Ved å akseptere vilkårene og betingelsene, som signeringskunde, tillater jeg uttak fra den angitte kontoen/kortet på forespørsel fra betalingsmottaker 3475 Kraftverket for overføring til denne.

15. Annen betaler
Hvis en annen person eller et annet selskap som i kontrakten har påtatt seg ansvar for kunden, kansellerer betalingene, er kunden i fellesskap og flere ganger betalingsansvarlig.

16. Doping
3475 Kraftverket forbeholder seg retten til uanmeldt godkjennelse avdopingkontroll. Salg av doping-klassifiserte preparater eller lignende prestasjonsforsterkere fører til umiddelbar utelukkelse fra 3475 Kraftverket. Ingen refusjon vil bli gjort.

17. Informasjonskapsler
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinn og inneholder informasjon som hjelper webområdet med å identifisere og følge brukere. Informasjonskapsler er tilgjengelige som øktinformasjonskapsler og som informasjonskapsler som lagres permanent på datamaskinn. I løpet av et første besøk på webområdet tilordnes leseren en øktinformasjonskapsel som er unik og brukes for ikke å forvirre brukeren med andre brukere. For å kunneutnytte nettstedet fullt ut, bør kunden tillate informasjonskapsler i nettlesere. Denne typen informasjonskapsler brukes utelukkende for å gi kunden som besøkende en bedre opplevelse og støtte og lagrer ingen personlig informasjon. Informasjonskapsler kan slettes. På dette nettstedet brukes informasjonskapsler for eksempel for å holde oversikt over kundens handlekurv, innstillinger og hvilke sider som besøkes for å gi kunden en bedre kundeopplevelse og støtte.

Min side